Master Data là gì?

Master data bao gồm dữ liệu thông tin khách hàng, hàng hóa,… Loại dữ liệu này được coi là dữ liệu chính khác với các dữ liệu của giao dịch (transaction data). Các dữ liệu chính được sử dụng liên tục và nhất quán trong các giao dịch liên quan trên toàn hệ thống. Và dựa vào các thông tìn này để phân tích hành vì khách hàng, thiết lập danh bạ hoặc tiến hành nghiên cứu ở tầm cao.

Master data cho CRM của CRM PLUS

 1. Đội ngũ bán hàng
 2. Giai đoạn CRM
 3. Từ khóa CRM
 4. Lý do thất bại
 5. Các cơ hội bán hàng

Master data để quản lý kho và sản phẩm

 1. Tên kho
 2. Mã kho / Viết tắt
 3. Địa chỉ
 4. Tên địa điểm
 5. Địa điểm cha
 6. Loại địa điểm
 7. Tên đơn vị tính
 8. Loại đơn vị tính
 9. Làm tròn chính xác
 10. Tỉ lệ làm tròn
 11. Nhóm các sản phẩm ở điểm bán lẻ
 12. Thuộc tính
 13. Kiểu hiển thị
 14. Chế độ tạo biến thể
 15. Giá trị thuộc tính
 16. Nhóm sản phẩm
 17. Nhóm cha
 18. Phương pháp giá vốn
 19. Cách thức xuất nhập hàng hóa
 20. Loại sản phẩm
 21. Nhóm sản phẩm
 22. Đơn vị tính mua hàng
 23. Giá bán Đơn vị tính
 24. Mô tả bán hàng

Master data để quản lý các liên hệ trong hệ thống CRM PLUS

 1. Loại sản phẩm
 2. Nhóm sản phẩm
 3. Đơn vị tính mua hàng
 4. Giá bán Đơn vị tính
 5. Mô tả bán hàng

Master data để quản lý các nhân viên và người dùng

 1. Tên nhân viên
 2. Số điện thoại
 3. Công việc
 4. Email công việc Phòng/Ban
 5. Chức vụ
 6. Quản lý
 7. Email để đăng nhập vào hệ thống
 8. Địa chỉ công việc
 9. Địa chỉ cá nhân Quốc tích
 10. Giới tính
 11. Lịch làm việc
 12. Hộ chiếu
 13. Số điện thoại cá nhân
 14. Tên phòng/ban
 15. Phòng ban cấp trên
 16. Quản lý phòng ban
 17. Tên chức vụ
 18. Phòng/ban
 19. Mô tả công việc
 20. Tên
 21. Email đăng nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *