Thông tin khách hàng đa chiều

Quản lý tập trung thông tin khách hàng, đầu mối liên hệ,cơ hội bán hàng và lịch sử làm việc với khách hàng, chi tiết giao dịch theo từng nhân viên kinh doanh, quản lý. Phân khúc khách hàng theo tiêu chí đặc thù từng công ty.

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Quản lý chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh hỗ trợ. Đo lường, đánh giá hiệu quả hỗ trợ sau bán hàng bằng định lượng. Hỗ trợ cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp.

Marketing Doanh Nghiệp

Tạo & quản lý khách hàng theo từng phân khúc chi tiết. Thực hiện chiến dịch theo các phân khúc cụ thể. Chạy email marketing theo kế hoạch doanh nghiệp.

Phân tích CRM ra quyết định doanh nghiệp

Báo cáo phân tích CRM phục vụ ra quyết định doanh nghiệp liên quan đến giá trị khách hàng