Quang Minh

Tôi từng làm việc qua nhiều agency website rồi, nhưng vẫn hài lòng nhất là với CRM PLUS, support tốt cực kỳ, tôi cũng giới thiệu cho nhiều người bạn của tôi. Chúc công ty ngày càng phát triển