Thêm Heading của bạn tại đây

CRM PLUS

Chương trình đào tạo CRM

Mục Tiêu Khóa Học

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp và có được những công cụ cụ thể để triển khai các hoạt động trong chiến lược đó. Sau khóa học, học viên sẽ:
 • Mô tả được khái niệm quản lý quan hệ khách hàng và lý do doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống CRM
 • Sử dụng được các công cụ đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
 • Xây dựng và triển khai hệ thống CRM tại doanh nghiệp
 • Thiết kế và thực hiện các chương trình quan hệ khách hàng
 • Mô tả được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa hướng tới khách hàng trong doanh nghiệp mình

Đối tượng

Trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, Dịch vụ khách hàng, Trung tâm chăm sóc khách hàng, những người tham gia vào chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp.

Các chủ đề chính

 • Thách thức trong kinh doanh và nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng
 • Khái niệm CRM và lợi ích áp dụng tại doanh nghiệp
 • Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
 • Xây dựng và triển khai hệ thống CRM
 • Thiết lập và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Xây dựng các chương trình quan hệ khách hàng
 • Xây dựng văn hóa hướng tới khách hàng

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

    1/  Đào tạo public
    2/  Đào tạo trực tuyến – Elearning
    3/  Đào tạo theo nhu cầu DN

Giảng Viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CRM
Hotline:  0906 703 007

Đăng Kí Tại Đây