CRM Plus

Mình mong muốn các bạn thảo luận với mình về câu hỏi:

  1. Tại sao doanh nghiệp lại cần CRM?
  2. Có nhất thiết triển khai CRM cho doanh nghiệp hay không? những doanh nghiệp nào cần CRM? và có doanh nghiệp nào không cần CRM hay không?

========================================

Trước tiên, mình thử xem các nhà quản lý nói gì về câu hỏi: tại sao doanh nghiệp cần CRM

  1. Tờ Forbes có bài tại sao cần CRM của doanh nghiệp mà theo đó, họ cho rằng CRM đơn giản trong quá trình làm việc, cắt giảm thời gian chăm sóc khách hàng, và nếu một hoạt động liên quan tới khách hàng mà không được tập trung, lưu trữ tại CRM thì nó sẽ không bao giờ được xử lý, và cuối cùng là nó cung cấp các báo cáo quản trị về khách hàng.
  2. Tờ Businessnewsdaily cũng có bài về CRM, và họ cho rằng CRM không phải là một tùy chọn nữa, mà nó rất cần thiết ngay cả với doanh nghiệp có qui mô nhỏ.
  3. Tờ Foxbusiness cho các doanh nghiệp có qui mô nhỏ cũng cho rằng CRM rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó là công cụ để bạn luôn để mắt tới tài sản của mình, một loại tài sản vô cùng quí giá đối với mọi doanh nghiệp, đó là khách hàng

Và nếu bạn dùng công cụ Google tìm kiếm, mình chắc là bạn sẽ tìm kiếm ra rất nhiều tài liệu, rất nhiều nhận định của các nhà doanh nghiệp hàng đầu luôn luôn xem trọng, và đánh giá rất cao sự cần thiết có một giải pháp CRM trong doanh nghiệp (chỉ sau có Business Intelligence)

From: BSD’ Blog

July 2, 2015
crm solutions

Tại sao doanh nghiệp lại cần CRM?

Mình mong muốn các bạn thảo luận với mình về câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp lại cần CRM? Có nhất thiết triển khai CRM cho […]
July 2, 2015
tam-quan-trong-crm

Tầm quan trọng của CRM

[CRM Plus] Khả năng đáp ứng CRM đáp ứng với những thay đổi mà các doanh nghiệp đang đối mặt có liên quan đến khách hàng, thị trường, […]
July 2, 2015
Trien-khai-phan-mem-crm-nhu-the-nao

Triển khai phần mềm CRM như thế nào?

Customer Relationship Management – CRM là một khái niệm mang tính lý thuyết khá cao định nghĩa về công việc quản lý quan hệ khách hàng […]